Ενοικίαση Άμαξας
ΔΕ-ΣΑ: 9.00 - 19:00

Πολιτική απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου


H παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΑΜΑΞΕΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», η οποία εδρεύει στο Δ. Κηφισιάς, σκοπό έχει την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο www.amaxakifisia.com με την ιδιότητα επισκέπτη, με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας. 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ως αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου, δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποτεδήποτε από την «ΑΜΑΞΕΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης. 


ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ:

  • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον αποδέκτη, αποκλειστικά και μόνο.

  • «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα εκ των Καν. ΕΕ 2016/679, Ν.4624/2019, Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εν γένει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επεξεργαζόμαστε μόνον για την επικοινωνία, με τη συναίνεσή σας. 

Με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας, οι οποίες είναι μη εξατομικευμένες. Παρακαλούμε δείτε εδώ την Πολιτική Cookies

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας. 

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση info@amaxakifisia.com ή στο τηλ 6906064012. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα υποκείμενα. 

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι αιτούμενες πληροφορίες να σας παρασχεθούν με σχετική γραπτή ενημέρωση το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας ή, σε περίπτωση πολυπλοκότητας αυτού, θα λάβετε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος γραπτή ενημέρωση για παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Α. Τι είναι τα cookies;
Κατά την απλή περιήγηση ή/και χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας (π.χ. αναγνώριση του browser που χρησιμοποιείτε, I.P, λογισμικό και έκδοση αυτού, το είδος του τερματικού με το οποίο συνδέεστε, με τον πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ). Oι πληροφορίες αυτές είναι μη εξατομικευμένες και σπάνια περιέχουν προσωποποιημένα χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν την ταυτότητά σας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία, μέσω του προγράμματος περιήγησης κατά την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο, εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή την ηλεκτρονική συσκευή σας, προσθέτοντας λειτουργικότητα στην ιστοσελίδα και βελτιώνοντας την εμπειρία περιήγησης ή, εφ΄ όσον το επιλέξετε, απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις σας.

Β. Δυνατότητες χρήστη
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης των αρχείων cookies μέσω αντίστοιχων επιλογών στο μενού («Help/Tools/Edit»). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιθυμείτε την αποθήκευση αρχείων cookies στη συσκευή με την οποία συνδέσετε στον διαδικτυακό μας ιστότοπο, μπορείτε να τα αποκλείσετε, είτε μέσω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας (browser), είτε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο για τις κατηγορίες μη αναγκαίων (για τη λειτουργικότητα, βλ.Γ1) cookies.
Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αποκλεισμός ορισμένων κατηγοριών αρχείων cookies, μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία της περιήγησής σας ή/και της χρήσης των υπηρεσιών μας.

Γ. Κατηγορίες cookies
Στον διαδικτυακό μας ιστότοπο χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες αρχείων cookies. Περισσότερες πληροφορίες ανά κατηγορία (όνομα, κατηγορία, σκοπός χρήσης, διάρκεια αποθήκευσης, πάροχο) θα βρείτε στο δεύτερο επίπεδο του διαλόγου συναίνεσης (Eπιλογή Κατηγοριών-Λεπτομέρειες) στις Ρυθμίσεις Cookies.
1. Απολύτως απαραίτητα cookies
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου και ενεργοποιημένη. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, με το ενδεχόμενο σε αυτήν την περίπτωση ορισμένα τμήματα του ιστότοπου να μη λειτουργούν.
2. Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν την παροχή βελτιωμένων λειτουργιών και εξατομίκευσης, όπως π.χ. ζωντανή συνομιλία. Μπορούν να ορισθούν από εμάς ή /και από τρίτους παρόχους, των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε επιλέξει. Αν δεν επιτρέψετε την αποδοχή αυτής της κατηγορίας cookies, ορισμένες ή όλες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
3. Στοχευμένα cookies
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies ρυθμίζεται από συνεργάτες μας (με αντικείμενο τη διαφήμιση) μέσω του ιστότοπού μας. Εφ’ όσον τα επιλέξετε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους ανωτέρω για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. Τα στοχευμένα cookies λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, δεν θα λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.
4. Cookies απόδοσης
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή του. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο, ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε την αλληλεπίδραση του χρήστη και τον χρόνο παραμονής του. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε την αποδοχή αυτής της κατηγορίας cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί την τοποθεσία μας.

Η παρούσα Πολιτική Cookies, ως αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου και της Πολιτικής Απορρήτου, δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποτεδήποτε από την «ΑΜΑΞΕΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης.

Όροι Χρήσης

H εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΞΕΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» δημιούργησε τον διαδικτυακό ιστότοπο www.amaxakifisia.com προκειμένου να παρέχει προς τους χρήστες του υπηρεσίες μεταφοράς και πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητά της.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης, διέπουν τη λειτουργία του διαδικτυακού μας ιστότoπου, με την περιήγησή σας στον οποίο, ή/και τη μέσω αυτού χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, τεκμαίρεται ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των παρόντων και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.
Οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο μπορούμε να τροποποοιούμε/επικαιροποιούμε το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας ιστότοπου και τους παρόντες Όρους Χρήσης, με έναρξη της ισχύος της εκάστοτε τροποποίησης/επικαιροποίησης από την ανάρτησή της σε αυτόν.

Το παρόν site δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση των υπηρεσιών και όχι για εμπορικούς/συναλλακτικούς σκοπούς.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας ιστότοπου www.amaxakifisia.com, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των συνεργατών/ προμηθευτών/παρόχων μας και διέπεται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Κάθε είδους αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, συλλογή και χρήση περιεχομένου του Ηλεκτρονικού μας Ιστότοπου, τμηματικά ή συνολικά, ως και η οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς τρίτους, και σε κάθε περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας ιστότοπου απαγορεύονται, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας ή του ανά περίπτωση Δικαιούχου.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Χρήση των υπηρεσιών μας μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κατά την περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο οφείλετε, με γνώμονα τους κανόνες της καλής πίστης, να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική πρακτική αντίθετη προς τους παρόντες Όρους Χρήσης και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης σε βάρος μας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης χρήστη σχετιζόμενη με τη λειτουργία του www.amaxakifisia.com, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας ιστότοπου ή τους παρόντες όρους μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@amaxakifisia.com

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας ιστότοπου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα και εφαρμόζουμε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία του από ηλεκτρονικές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο –ενδεχομένως και για λόγους εκτός της σφαίρας ευθύνης μας– διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά, ολικά ή μερικά, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού μας ιστότοπου.
Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται οποιουδήποτε είδους ευθύνη μας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στο χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου –η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου ασφάλειας από τον ίδιο–, ή/και των μέσω αυτού παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 

 

Το Instagram μας
Ακολουθήστε μας στο Instagram
Εγγραφείτε
Instagram